Бараа бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүн
SH200 C маркийн автомат таслуур

Модулийн автомат таслуур нь хэт ачаалал ба богино залгаанаас хамгаалж тэдгээрийн найдвартай аюулгүй ажиллагааг хангах зориулалттай. Эдгээр төхөөрөмж нь  B, C, D гэсэн 3-н ангилалтайгаар үйлдвэрлэгддэг. Гэр ахуй, худалдаа, үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд хэрэглэж болохуйц авотам таслуур юм.