Бараа бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүн
Кабель далдлагч Элекор

Хайрцагны хана нь салдаг учир хооронд нь холбох боломжтой.

 
• Уян материалаар хийгдсэн тул угсралтын үед хугарахгүй хэлбэрээ өөрчлөхгүй.
• -320C +400С температурт угсрах боломжтой.
• Таглаа нь суурьтайгаа нягт холбогдсон давхар түгжээтэй.
• Олон төрлийн холбох хэрэгслүүд нь кабелийн нэмэлт хамгаалалт болно.
• Төрөл бүрийн утсыг тусгаарласан тасалгаатай.