Бараа бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүн
Металл галоген прожектор IP65

0, 150, 250, 400Вт-ын чадал бүхий металл галоген прожектор нь томоохон талбай, автомашины зогсоол гэх мэт гадна орчныг гэрэлтүүлэх, дэлгүүрийн үзүүлэн, рекламны самбар, барилгын фасад. Аль нэг объектад гэрэлтүүлэг өгөх эсвэл спорт заал гэх мэт томоохон танхимын дотор гэрэлтүүлгийн зориулалтаар тус тус өргөн ашигладаг.

Прожекторуудыг агаарын солилцоо сайн явагддаг газарт байрлуулах нь чухал ач холбогдолтой.

Прожекторудын өөрийнх нь хийц болон ашигласан маериал нь аливаа механик нөлөөлөлд тэсвэртэй байх нөхцлийг бүрдүүлж өгсөн бөгөөд тоосжилт, чийгтэй орчны нөлөөллөөс бүрэн хамгаалагдсан болно.

  • Прожекторын их бие нь зэвэрдэггүй хөнгөн цагаан хайлшаар хийгдсэн.
  • Шаазан ламп тогтоогч.
  • Гэрэл цацруулагч нь мөнгөлөг хөнгөн цаасаар хийгдсэн.
  • Патроны бүтэц нь лампыг суулгах болон салган авахад хялбар байхаар хийгдсэн.
  • Халуунд тэсвэртэй шилтэй
  • Контактын хэсгүүд нь цахилгааны зэсээр хийгдсэн
Хэвийн хүчдэл
Гэрэлтүүлж буй объект хүртэл
хамгийн бага зай
Хамгаалалтын зэрэг
Утасны огтлол
Гэрэлтүүлгийн төрөл
Орчны ажиллах температур
230В~
 
I
0,75-1,5мм2
Металл галлоген
-45 - +400С