Бараа бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүн
Ус чийг, тоосны хамгаалалттай (IP65 IK07) өдрийн гэрэл

Ус чийг, тоос, доргилтын хамгаалалттай